Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Луковит
С прекачване на Обнова - почивка
С прекачване на р. Бяла
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Автогара Разград
С прекачване на Обнова
С прекачване на Шумен
С прекачване на Тутракан
С прекачване на Автогара Шумен
С прекачване на Плевен
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на Автогара Тутракан
С прекачване на Автогара Велико Търново
С прекачване на Айдемир
С прекачване на Татарица
С прекачване на р. Сребърна
С прекачване на р. Ситово
С прекачване на Поляна
С прекачване на Попина
С прекачване на Гарван
С прекачване на Коларово
С прекачване на р. Зафирово
С прекачване на Богданци
С прекачване на р. Царев дол
С прекачване на Търновци
С прекачване на р. Старо село
С прекачване на Нова Черна
С прекачване на р. Цар Самуил
С прекачване на р. Бръшлен
С прекачване на р. Бабово
С прекачване на Сливо поле
С прекачване на р. Сандрово
С прекачване на р. Мартен
С прекачване на р. Поляна
С прекачване на р. Нова Попина
С прекачване на Автогара Дулово
С прекачване на Автогара Исперих
С прекачване на Автогара Добрич
С прекачване на Карапелит
С прекачване на Автогара Тервел
С прекачване на Окорш
С прекачване на Исперих
С прекачване на Автогара Попово
С прекачване на Велико Търново – Автогара Запад
С прекачване на 5-ти км.
С прекачване на София – Централна Автогара
С прекачване на Дулово
С прекачване на Кубрат
С прекачване на Тервел