Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Пловдив - Автогара Родопи
С прекачване на Автогара Асеновград
С прекачване на Баните
С прекачване на Стоянов мост
С прекачване на Автогара Ардино
С прекачване на Синчец
С прекачване на Ленище
С прекачване на Чубрика
С прекачване на Кобиляне
С прекачване на Бойно
С прекачване на Кьосево
С прекачване на Петково
С прекачване на Малка Арда
С прекачване на Оряховец
С прекачване на Автогара Баните
С прекачване на Долна Дрянка
С прекачване на Горна Дрянка
С прекачване на Стояново
С прекачване на р. Бял извор
С прекачване на Светулка