Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на Автогара Сливен
С прекачване на Автогара Свищов
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Автогара Плевен
С прекачване на Бяла вода
С прекачване на Деков
С прекачване на Автогара Никопол
С прекачване на Свищов
С прекачване на Кулена вода
С прекачване на Мечка
С прекачване на Коиловци