Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Кюстендил
С прекачване на Благоевград
С прекачване на Мурсалево
С прекачване на София - Автогара Запад
С прекачване на Дупница
С прекачване на Драгичево
С прекачване на Студена
С прекачване на Старо село
С прекачване на Долна Диканя
С прекачване на Дрен
С прекачване на Джерман
С прекачване на Усойка
С прекачване на Бараково
С прекачване на Бобошево
С прекачване на Автогара Благоевград
С прекачване на р. Бобошево
С прекачване на Автогара Рила
С прекачване на Стоб
С прекачване на Пороминово
С прекачване на Автогара Кочериново