Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на София - Автогара Овча купел
С прекачване на Г. Драгичево
С прекачване на Д. Драгичево
С прекачване на Бучински път
С прекачване на Банята
С прекачване на Детска градина
С прекачване на Мошино
С прекачване на р. Кв. Тева
С прекачване на Ив. Пашов
С прекачване на Шахтьор
С прекачване на Автогара Перник
С прекачване на ЦР База
С прекачване на Радина чешма
С прекачване на Мещица
С прекачване на р. Расник
С прекачване на р. Вискяр
С прекачване на р. Бабица
С прекачване на Автогара Брезник
С прекачване на Кощенски мост
С прекачване на р. Недялково
С прекачване на р. Парамун
С прекачване на Филиповци
С прекачване на Секирица
С прекачване на Автогара Трън
С прекачване на Илин хан
С прекачване на Побит камък
С прекачване на Забелски хан
С прекачване на Искренов хан
С прекачване на Главановци
С прекачване на Населевци
С прекачване на Рани луг
С прекачване на Слишовци
С прекачване на Стрезимировци
С прекачване на Раяновци
С прекачване на Джинчовци
С прекачване на София - Автогара Запад
С прекачване на Цегриловци
С прекачване на Насалевци