Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на гара Драгоман
С прекачване на гара Сливница
С прекачване на магазин Метро 2
С прекачване на Метростанция Сливница
С прекачване на София - Автогара Север
С прекачване на Драгоман
С прекачване на Сливница
С прекачване на София - метростанция
С прекачване на Алдомировци
С прекачване на Бърложница
С прекачване на Драготинци
С прекачване на Цацаровци
С прекачване на Мина Бели брег
С прекачване на Ялботина
С прекачване на Начево
С прекачване на Чеканец
С прекачване на Несла