Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Кричим
С прекачване на Антоново
С прекачване на Горна Оряховица
С прекачване на Исперихово
С прекачване на Козарско
С прекачване на Михалково
С прекачване на Омуртаг
С прекачване на Пазарджик
С прекачване на Пловдив - Автогара Родопи