Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Сатовча
С прекачване на Дъбница
С прекачване на Пазарджик
С прекачване на Батак