Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на Автогара Разград
С прекачване на Автогара Бяла
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Автогара Враца
С прекачване на Автогара Монтана
С прекачване на Расово
С прекачване на Аспарухово
С прекачване на Монтана
С прекачване на Д. Церовене
С прекачване на Ч. Връх
С прекачване на Вълчедръм
С прекачване на Мокреш
С прекачване на Автогара Видин
С прекачване на Автогара Плевен
С прекачване на Искър
С прекачване на Автогара Кнежа
С прекачване на Автогара Бяла Слатина
С прекачване на Алтимир
С прекачване на Рогозен
С прекачване на Бързина
С прекачване на Манастирище
С прекачване на Разград
С прекачване на Шумен
С прекачване на Русе
С прекачване на Търговище
С прекачване на Варна
С прекачване на Автогара Габрово
С прекачване на Лясковец
С прекачване на Автогара Попово
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на Пловдив - Автогара Юг
С прекачване на Автогара Ловеч
С прекачване на Автогара Белоградчик
С прекачване на Извос
С прекачване на Боровица
С прекачване на Фалковец
С прекачване на р. Г. Ковачица
С прекачване на Белимел
С прекачване на Враца
С прекачване на Долно Церовене
С прекачване на Пишурка
С прекачване на Дългоделци
С прекачване на Якимово
С прекачване на Черни връх
С прекачване на с. Разград
С прекачване на Златия
С прекачване на Игнатово
С прекачване на Д. Цибър
С прекачване на Ковачица
С прекачване на Вирове
С прекачване на Кнежа
С прекачване на Бяла Слатина
С прекачване на Автогара Силистра
С прекачване на Алфатар
С прекачване на Автогара Дулово
С прекачване на Автогара Вършец
С прекачване на Горно Церовене
С прекачване на Гаврил Геново
С прекачване на Автогара Троян
С прекачване на Автогара Пазарджик
С прекачване на Омуртаг
С прекачване на Автогара Козлодуй
С прекачване на Върбовски кантон
С прекачване на Орля
С прекачване на Ружинци
С прекачване на Василовци
С прекачване на Автогара Шумен