Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Шумен
С прекачване на Автогара Разград
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Поповица
С прекачване на Автогара Хасково
С прекачване на Автогара Китен
С прекачване на Автогара Приморско
С прекачване на Автогара Созопол
С прекачване на Бургас - Автогара Запад
С прекачване на Караманци
С прекачване на Черноочене
С прекачване на Автогара Кърджали
С прекачване на Автогара Момчилград
С прекачване на Глухар
С прекачване на Кърджали- Общинска Автогара
С прекачване на Автогара Крумовград
С прекачване на р. Вранско
С прекачване на Горна Кула
С прекачване на Карамфил
С прекачване на Звездел
С прекачване на Ботка
С прекачване на сп. Джебел
С прекачване на Кърджали – Автогара XXI век
С прекачване на Кърджали-Автогара Арпез.-бус
С прекачване на Автогара Бенковски
С прекачване на Медевци
С прекачване на Дюлица
С прекачване на Крилатица
С прекачване на Кирково
С прекачване на Фотиново
С прекачване на Самодива
С прекачване на Рогозче
С прекачване на Автогара Джебел
С прекачване на Неделино
С прекачване на Падина
С прекачване на Бял извор
С прекачване на Автогара Ардино
С прекачване на Кърджали - Общинска Автогара