Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Автогара Монтана
С прекачване на Горно Церовене
С прекачване на Гаврил Геново
С прекачване на р. Г. Ковачица
С прекачване на Бели мел
С прекачване на Железна
С прекачване на Белимел
С прекачване на р. Горна Ковачица
С прекачване на Автогара Враца