Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Автогара Добрич
С прекачване на Бисерци
С прекачване на ДЗС Тертер
С прекачване на Задруга
С прекачване на Карапелит
С прекачване на Мъдрево
С прекачване на Нови Пазар
С прекачване на Плевен
С прекачване на Русе
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на Силистра
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Старо село
С прекачване на Тертер
С прекачване на Шумен