Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Цар Калоян
С прекачване на Осенец
С прекачване на Автогара Разград
С прекачване на Русе - Автогара Юг
С прекачване на р. Езерче
С прекачване на Бургас - Автогара Юг
С прекачване на Автогара Айтос
С прекачване на София - Централна Автогара
С прекачване на Велико Търново
С прекачване на Омуртаг
С прекачване на Варна
С прекачване на Автогара Варна
С прекачване на Автогара Омуртаг
С прекачване на Гецово
С прекачване на Разград
С прекачване на р. Белокопитово
С прекачване на Пловдив - Автогара Родопи
С прекачване на Чирпан
С прекачване на Стара Загора
С прекачване на Нова Загора
С прекачване на Сливен
С прекачване на Котел
С прекачване на Ловеч
С прекачване на Русе
С прекачване на Автогара Сливен
С прекачване на Калояново
С прекачване на Трапоклово
С прекачване на Г. Александрово
С прекачване на Мараш
С прекачване на Пъдарево
С прекачване на Мокрен
С прекачване на Градец
С прекачване на Автогара Котел
С прекачване на Тича
С прекачване на Зелена морава
С прекачване на Презвитер Козма
С прекачване на Пролаз
С прекачване на Пробуда
С прекачване на р. Градище
С прекачване на Генерал Тошево
С прекачване на Добрич
С прекачване на Автогара Добрич
С прекачване на Свищов
С прекачване на Бяла
С прекачване на Попово
С прекачване на Автогара Свищов
С прекачване на Велико Търново-Автогара Юг
С прекачване на р. Беломорци
С прекачване на р. В. Левски
С прекачване на р. Пробуда
С прекачване на р. Буховци
С прекачване на р. Новосел
С прекачване на Ямбол - Автогара Каргона
С прекачване на Петолъчка
С прекачване на Презвител Козма
С прекачване на В. Левски
С прекачване на Алваново
С прекачване на Макариополско
С прекачване на Буховци
С прекачване на р. Черенча
С прекачване на Градище
С прекачване на Автогара Бяла
С прекачване на Старо Оряхово
С прекачване на Албена
С прекачване на Съединение