Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на Автогара Кърджали
С прекачване на Ардино
С прекачване на Баните
С прекачване на Давидково