Възможни са следните маршрути с прекачване:
С прекачване на 61 СОУ
С прекачване на Белица
С прекачване на Волуяк
С прекачване на Градец
С прекачване на Института
С прекачване на Начална
С прекачване на Поликлиника
С прекачване на р. Градец
С прекачване на р. Драговищица
С прекачване на р. Царичина
С прекачване на Санитекс
С прекачване на Ханчето
С прекачване на Царичина