М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия ВЕЛИНГРАД - БЛАГОЕВГРАД
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Автогара Велинград    8.15 
Света Петка  8.34 8.35 
Юндола  8.36 8.37 
Пашово  8.44 8.45 
Аврамово  8.46 8.47 
Черна Места  9.04 9.05 
Якоруда  9.14 9.15 
Белица  9.44 9.45 
Гулийна Баня  9.49 9.50 
Разлог  9.53 10 10.03 
Предела  10.10 10.11 
Градево  10.39 10.40 
Симитли  11.09 11.10 
Автогара Благоевград  11.30   

Последна актуализация: 2014-08-16 15:17:05