М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия НАЙДЕН ГЕРОВО - ПАЗАРДЖИК
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Найден Герово    15.00 
Драгомир  15.05 15.06 
Тополи дол  15.12 15.13 
Черногорово  15.23 15.24 
р.Крали Марко  15.29 15.30 
Ивайло  15.36 15.37 
Автогара Пазарджик  15.42   

Последна актуализация: 2014-08-16 15:19:44