М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия НАЙДЕН ГЕРОВО - ПАЗАРДЖИК
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Найден Герово    9.55 
Драгомир  9.59 10.00 
Тополи дол  10.05 10.06 
Черногорово  10.15 10.16 
Пищигово  10.21 10.22 
Добровница  10.30 10.31 
Автогара Пазарджик  10.37   

Последна актуализация: 2014-08-16 15:19:59