М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия ПАЗАРДЖИК - ПЛОВДИВ
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Автогара Пазарджик    7.30 
р. Мало Конаре  7.40 7.41 
р. Говедаре  7.48 7.49 
р. Цалапица  7.55 7.56 
9-ти Километър  8.07 8.08 
Пловдив - Автогара Юг  8.20   

Последна актуализация: 2015-02-02 19:08:19