М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия ПЛОВДИВ - ПАЗАРДЖИК
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Пловдив - Автогара Юг    9.00 
9-ти Километър  9.10 9.11 
р. Цалапица  9.22 9.23 
р. Говедаре  9.29 9.30 
р. Мало Конаре  9.37 9.38 
Автогара Пазарджик  9.50   

Последна актуализация: 2015-02-02 20:09:13