М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия ПЛОВДИВ - ПАЗАРДЖИК
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Пловдив - Автогара Юг    9.30 
9-ти Километър  9.40 9.41 
р. Цалапица  9.52 9.53 
р. Говедаре  9.59 10.00 
р. Мало Конаре  10.07 10.08 
Автогара Пазарджик  10.20   

Последна актуализация: 2015-02-02 20:11:36