М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия ПАЗАРДЖИК - ПЛОВДИВ
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Автогара Пазарджик    12.00 
р. Мало Конаре  12.10 12.11 
р. Говедаре  12.18 12.19 
р. Цалапица  12.25 12.26 
9-ти Километър  12.37 12.38 
Пловдив - Автогара Юг  12.50   

Последна актуализация: 2017-04-17 18:24:53