М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия ПЛОВДИВ - ПАЗАРДЖИК
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Пловдив - Автогара Юг    17.00 
9-ти Километър  17.10 17.11 
р. Цалапица  17.22 17.23 
р. Говедаре  17.29 17.30 
р. Мало Конаре  17.37 17.38 
Автогара Пазарджик  17.50   

Последна актуализация: 2015-02-02 20:09:36