М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия ПЛОВДИВ - ПЕЩЕРА
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Пловдив - Автогара Юг    8.30 
Кадиево  8.45 8.47 
Йоаким Груево  8.55 8.57 
Ново Село  9.08 9.10 
Исперихово  9.20 9.22 
Бяга  9.28 9.30 
Автогара Брацигово  9.40 9.42 
Автогара Пещера  9.50   

Последна актуализация: 2014-08-16 15:25:08