М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия ШУМЕН - РУСЕ
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Автогара Шумен    15.00 
Струйно  15.18 15.19 
р. Звегор  15.24 15.25 
р. Бели Лом  15.28 15.29 
р. Гороцвет  15.46 15.47 
р. Каменар  15.54 15.55 
Ушинци  16.02 16.03 
Автогара Разград  16.09 16.15 
кв. Гецово  16.20 16.21 
Осенец  16.28 16.29 
р. Езерче  16.35 16.36 
Цар Калоян  16.55 16.56 
р. Бъзън  17.14 17.15 
Русе - Автогара Юг  17.33   

Последна актуализация: 2014-08-15 15:22:42