М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия СОФИЯ - ПАЗАРДЖИК
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
София - Централна Автогара    18.00 
Автогара Пазарджик  19.45   

Последна актуализация: 2017-01-07 11:55:22