М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия ГОРСКА ПОЛЯНА - СРЕДЕЦ
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Автогара Средец  17.56   
р. Пънчево  17.44 17.45 
Пънчево  17.40 17.41 
р. Пънчево  17.37 17.38 
р. Вълчаново  17.28 17.29 
р. Факия  17.22 17.23 
Факия  17.15 17.16 
Момина църква  17.04 17.05 
Горска поляна    16.55 

Последна актуализация: 2014-08-19 12:26:46