М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия БУРГАС - РУСЕ
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Бургас - Автогара Юг    13.00 
Автогара Айтос  13.36 13.38 
Автогара Карнобат  14.08 14.10 
Автогара Шумен  16.03 16.08 
Автогара Разград  17.10 10 17.20 
Цар Калоян  17.45 17.47 
Русе - Автогара Юг  18.30   

Последна актуализация: 2014-08-19 11:46:13