М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия БУРГАС - СЛИВЕН
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Бургас - Автогара Запад    10.30 
Автогара Айтос  10.59 11.00 
Автогара Карнобат  11.23 11.25 
Автогара Сливен  12.27   

Последна актуализация: 2017-08-30 10:37:38