М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия ПОПОВО - РУСЕ
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Автогара Попово    7.00 
Гагово  7.15 7.16 
Опака  7.25 7.26 
Крепча  7.35 7.36 
Горско Абланово  7.50 7.51 
Кацелово  8.05 8.06 
Каран Върбовка  8.20 8.21 
Острица  8.35 8.36 
Широково  8.45 8.46 
Две могили  9.05 9.06 
Русе - Автогара Юг  9.50   

Последна актуализация: 2014-06-18 16:27:19