М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия СОФИЯ - ЦАРЕВО
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
София - Централна Автогара    16.45 
Автогара Стара Загора  20.01 20.06 
Автогара Сливен  21.21 21.26 
Бургас - Автогара Запад  23.11 12 23.23 
Автогара Созопол  23.54 23.56 
Автогара Приморско  0.20 0.25 
Автогара Китен  0.32 0.37 
Автогара Царево  0.51   

Последна актуализация: 2014-08-19 12:14:52