М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия СОФИЯ - ПОМОРИЕ
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
София - Централна Автогара    8.00 
Бургас - Автогара Запад  13.50 10 14.00 
Поморие - център  14.30   

Последна актуализация: 2014-08-19 12:18:14