М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия СОФИЯ - ПРИМОРСКО
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
София - Централна Автогара    21.00 
Созопол  4.42 4.44 
Приморско  5.08   

Последна актуализация: 2014-08-19 12:18:47