М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ГАБРОВО
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Велико Търново - Автогара Запад    10.30 
Автогара Габрово  11.20   

Последна актуализация: 2014-06-18 12:35:19