М А Р Ш Р У Т Н О      Р А З П И С А Н И Е    
на автобусна линия РУСЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
М А Р Ш Р У Т Час, минути
ПристигаСтоиТръгва
Русе - Автогара Юг    13.00 
Автогара Полски Тръмбеш  14.10 14.15 
Велико Търново - Автогара Запад  14.55   

Последна актуализация: 2014-06-18 12:52:47